Spill Containment Pallet – 2 vertical barrels

Eksterne dimensioner (mm)

1200 Længde
x
1000 Bredde
x
580 Højde
Rumfang (Lt)

445