עגלת אשפה 1100

External Dim (mm)

External Dim (mm)

1070 Length
x
1380 Width
x
1350 Height
Tare Weight (Kg): Tare Weight (Kg):

51.5

Available Colors Available Colors: