המכל החדש ייוצר מתוך מחשבה מלאה על הלקוח והצרכים שלו.

היינו צריכים למצוא פתרון בין מיקסום נפח המכל לפינות מעוגלות שימנעו הצטברות לכלוך, הפתרון של מבנה "קובייתי" עם פינות מעוגלות אף עונה על הצורך של העמסת המכל וניצול הנפח שלו.

NEO 800 מחוזק ברגליים, בצלעות ובחוגרה ההיקפית ובנוסף ביצענו חיזוקים במקומות של כניסת המלגזה, כך אנו מונעים פגיעה במכל.

לראשונה יצרנו מכל עם ברז ניקוז אינטגרלי.

כמובן שהלקוחות יכולים להוסיף את כל שאר הקסטומיזציה הסטנדרטית שלנו ובכך ליצור מוצר מדוייק לצורך שלהם.

UX/UI Design by Signature-IT

All Rights Reserved to Dolav

Please be assured that our dedication to on-time deliveries of our high-quality products remains as always.

All orders are being processed and delivered in timely manner.