המכל החדש ייוצר מתוך מחשבה מלאה על הלקוח והצרכים שלו.

היינו צריכים למצוא פתרון בין מיקסום נפח המכל לפינות מעוגלות שימנעו הצטברות לכלוך, הפתרון של מבנה "קובייתי" עם פינות מעוגלות אף עונה על הצורך של העמסת המכל וניצול הנפח שלו.

NEO 800 מחוזק ברגליים, בצלעות ובחוגרה ההיקפית ובנוסף ביצענו חיזוקים במקומות של כניסת המלגזה, כך אנו מונעים פגיעה במכל.

לראשונה יצרנו מכל עם ברז ניקוז אינטגרלי.

כמובן שהלקוחות יכולים להוסיף את כל שאר הקסטומיזציה הסטנדרטית שלנו ובכך ליצור מוצר מדוייק לצורך שלהם.

UX/UI Design by Signature-IT

All Rights Reserved to Dolav