מאצרה לעד 4 חביות עומדות

Buitenafmetingen (mm)

Buitenafmetingen (mm)

1500 Lengte
x
1360 Breedte
x
200 Hoogte
Volume (Lt): Volume (Lt):

240

Available Colors Beschikbare kleuren

Cat #:5310500

Het aanpassen van jouw Dolav

U kan toevoegen

  • list icon Deksels
Op maat gemaakte afdeling

Icon Download
  • Cat# List
  • Tekening