עגלת אשפה 1100

Außenmaß (mm)

Außenmaß (mm)

1070 Länge
x
1380 Breite
x
1350 Höhe
Tara (Kg) Tara (Kg)

51.5

Available Colors Verfügbare Farben